חוברות (מקורי)

היום, בעידן הדיגיטלי, הגיוני שהארכיון יפרסם מידע על תולדות של הקיבוץ בדרכים דיגיטליות – באתר הזה, או בחשבון הפייסבוק של הארכיון, למשל. כמו-כן, רוב המסמכים שנוצרים היום נמצאים מראש בצורה דיגיטלית והשמירה שלהם יחסית פשוטה. אבל הקיבוץ הקדים את הדיגיטליות בדי הרבה שנים, והיה צורך לשמור, ואף להפיץ, את המידע הזה באמצעים אחרים. במילים אחרות, פעם היו חוברות.

במשך שנים רבות בני קלברש ליקט חומרים היסטוריים, אם מתוך “על התל”, או פרוטוקולים של ישיבות, שנראו לו מעניינים ו/או חשובים ובעלי עניין לציבור. הוא פרסם את הלקטים האלה בחוברות שחולקו לחברים. בנוסף, שרה אשל ראיינה רבים מהחברים הוותיקים וסיפוריהם רוכזו במספר חוברות שחולקו לחברים. נורית מלמד המשיכה את המפעל החשוב הזה, גם בעריכה וגם בראיונות נוספים.

החוברות האלו, ותעודות היסטוריות נוספות, נסרקו ורוכזו כאן. נקווה שבעתיד הלא רחוק מישהו יתגייס להקליד את תוכן החוברות האלה וכך להפוך אותן לחומר דיגיטלי של ממש. בינתיים, החוברות נסרקו ואפשר למצוא את הסריקות האלה כאן.

חוברות הארכיון

במושבה
1937 – 1939
חיילנו באירופה
1942 – 1946
יתד במדבר
1943 – 1946
השנה הראשונה בחצור
1946 – 1947
אנו ושכנינו
1946 – 1948
השנה השנייה בחצור
1947 – 1948
בצל הפינוי
1948
השנה השלישית בחצור
1948 – 1949
חצור במלחמת השחרור
1949 – 1948
השנה הרביעית והחמישית 1949 – 1951 חמש השנים הראשונות
1951 – 1946
כל ההתחלות
1951 – 1954
משהו זז
1954 – 1956
יש בעיות …
1957 – 1958
בסימן המוסד החינוכי
1958 – 1960
מתבססים …
1960 – 1962
שנים של קליטת בנים
1962 – 1964
על התל
1964 – 1966
שנה אחת – תשכ”ז
1967
שנה אחרי
1967 – 1968
תשכ”ט
1968 – 1969
תש”ל – תשל”א
1969 – 1971
יובל לקיבוץ
1946 – 1996
30 שנה למלחמת יוה”כ
1973 – 2003
קצת מזה וקצת מזה
לקט מס’ 1
קצת מזה וקצת מזה
לקט מס’ 2
קצת מזה … וקצת מזה
לקט מס’ 3
 


פרקי חיים (ראיונות)

פרקי חיים – מס’ 1
פרקי חיים – מס’ 2 פרקי חיים – מס’ 3 פרקי חיים – מס’ 4
פרקי חיים – מס’ 5
פרקי חיים – מס’ 6 פרקי חיים – מס’ 7 פרקי חיים – מס’ 8
פרקי חיים – מס’ 9
פרקי חיים – מס’ 10 פרקי חיים – מס’ 11 פרקי חיים – תוספות


חוברות אחרות

 

 

 

 

ספר החיים
1936
שבת שלום – תשי”ט
כתב: לובקה סטרנין
הצרצר והנמלים
כתב: בני רוזנברג
בשפת המקום
כתב: גדעון אייזן
תולדות הקיבוץ
כתב: יעקב נחתומי
20 שנה לעליית קבוץ אמריקאי ג’  אמן –
סיפורו של מפעל 
בחזרה הביתה
על עליית הבולגרים 
מטעמים מקומיים
מהמטבח החצורי
תל א-רוחות
טעמים של בית חצורי
דפים מאלבון
לציון 30 שנה לעלייה לחצור 

מבחר פרקים


פרקים מתוך: בעין שוחקת
של גושו (שמואל) גישן

חומרים נוספים

css.php