1979

1979

6.1 פתיחה רשמית של “מאגר בילו”
18.1 נספה אביעד נתני בתאונת דרכים
3.2 הוחלט לארגן “גרעין פרטי” (“עוזרד”)
10.2 הוחלט שקו המתח הגבוה בחצר יהיה עילי
17.2 הוחלט לאשר קבלת קבוצת מתנדבים מגרמניה
1.3 נפטרה אידה זרח
13.4 פתיחת הארכיון במשכנו החדש (במעבדת המוסד לשעבר)
26.4 נפטר גיורא בר
4.5 נפטר יוסקה רמות
19.5 הוחלט לקבל חברת נער (“אלונים”)
2.6 אושר תקנון אולם הספורט
21.6 הוחלט שקבוצת “זמיר” ילמדו ב”רבדים” במסגרת בי”ס יום
7.7 הוחלט על הקמת שני גנים “מעורבים”
14.7 הוחלט לתכנן את אתר ההנצחה במרכז הקבוץ
25.7 נפטרה לאה בן יהודה
24.8 הסנדלריה עברה למשכנה החדש (בבנין המחסן/כלבו)
21.9 ה”חדר לשירות עצמי” במטבח התחיל לפעול
8.12 מסיבת הבולגרים: 40 שנה לעלייתם
28.12 נסתיימה בניית בור התחמיץ
הגיע דר” שרייער כרופא-תושב בחצור

חזרה לכרוניקה

css.php