1966

1966

9.1 מחזור ראשון של “טבריה בבית”
27.1 פרס קפלן לעובדי בית היציקה
 x.4 גמר בניית הקומונה
x.7 קב’ “עומר” מסיימת את המוסד
x.8 הגיעה מכונת היציקה החדשה לנמל אשדוד
רה”ש חג ה-20 של חצור
x.10 מסיבה וכנס לציון 20 שנה לעלית האמריקאים בחצור
13.11 נפטר עודד מכבי
18.11 נסיון ראשון לניעור מכני של זיתים
10.12 העברת המכבסה לבניינה החדש

חזרה לכרוניקה

css.php