1967

1967

13.1 הונהגה שיטת מיספור הבגדים בקומונה (בעזרת מכונה תרמית)
30.1 הוחלט להקים את ענף הורדים
26.5 התקבלו לחברות 25 בני “דביר”
15.4 נפטר גושו (שמואל גולדשטיין)
27.5 הוקמה מפקדה לשעת חירום – “סלע” ו”שחף” (בני מוסד) עובדים מלא במשק
9.6 מלחמה! נפצעו: בנדה-עמרי-יוסי ב-אלון אטלן-עוזי
נרכש גנרטור משומש לאספקת חשמל בשעת חירום
13.6 משה מוסאי נפצע קשה
7.7 מכינים שטח לחממות לגידול ורדים
1.8 ה”בית הערבי” חוסל
במשך 3 וחצי שבועות טיילו 350 חברים וילדים בירושלים המורחבת
18.8 הוחלט לגדל סייפנים על ששה דונם
1.9 חברת הנער מתחילה להתרכז אצלנו
20.9 נהרג יזהר אשל בתאונת מטוס מעל לכרמל
29.9 הנהלת החשבונות עברה ל”גן הירוק”
20.10 נסתיימה הקמת שלד החממות על 3 ד’
27.10 סיימנו בניית מקלט במוסד
סיימנו בניית בית הקירור
10.11 נסתיימו השיפוצים לצריף של ההתעמלות האורתופדית
17.11 התקיימה אצלנו ישיבת הועה”פ
הותקן הטלפון הצבורי הראשון
המרכזיה – הדאור וקופת הבית גם כן עברו ל”גן הירוק”
24.11 הקבוץ החליט לאמץ את שדה יואב והפלוגה לשם התחילה להתארגן
15.12 להקת פטימים סבלה קשות ממחלת הניוקסל – נאלצנו לחסל אותה
16.12 השיחה אשרה בניית מקלט מערבה מחדר האוכל

חזרה לכרוניקה

css.php