1985

1985

18.1 נפרדים מגרעין “שלוה”
2.2 נרכש “פרדס אייזנברג” ויחד עם 20 ד’ שכבר נרכש – נוספו לנו 70 ד’ שהיו בידיים “זרות” בתוך משבצת הקרקע שלנו
24.2 הוכרז על מצב חירום במשק (בעניני עבודה) לשלושה חודשים
28.2 נפטר משה ארנן
11.3 הוחלט לארח קבוצה של נערים – ורב הקהילה – מפורט ושינגטון
22.3 חונך ביתן השמירה החדש
7.4 נפטר נסים בכר
11.4 המכוורת ומחסני חצרן בתי הילדים עברו למשכנם החדש (ליד בתי האימון)
8.5 הוחלט לבנות כיתה חדשה
הודעה על גרעין תנועתי שעתיד להצטרף לחצור (“אתיב”)
התקיים “שבוע גמדים” לראשונה בחצור
27.5 נפטרה רותי (ג’י) כהן
1.6 הוחלט להמשיך בפרוייקט הקו-נוע
10.8 הוחלט להכנס למו”מ עם “כחולי” על שותפות בפרוייקט חממות
30.8 התחילו ההעברות לשיכון “הגויאבות”
15.9 הופעל המחסן החדש ב-“אמן”
17.9 השיחה אשרה את ההסכם המוצע עם “כחולי”
21.9 המו”מ עם כחולי נפסק כי איננו מוכן לספק את הבטחונות שדרשנו
27.9 בשיחה הודיעו שענין “כחולי” ירד מהפרק – “כור” נכנס במקומנו
29.9 יש כבר קטפת עם קבינה ממוזגת
26.10 הוחלט להמשיך ולקיים את תפקיד רכוז השירותים כפי שהתגבש אצלנו
8.11 נשכר דירה בירושלים שתשמש גם סטודנטים וגם נופשים
9.11 הוחלט על הקפאת התקציבים האישיים
נתקבלה ההצעה לאפשר הארכת תקופת לינת התינוק בבית ההורים ל-4 חודשים
30.11 הוחלט על קיצוצים בתקציבים נוספים
6.12 ו’ יובל 50/40 הודיעה על תכניותיה

חזרה לכרוניקה

css.php