1998

1998

8.1 הוחלט על הפרטת ענף המזון
26.2 הוחלט לדחות את הדיון על האמנה המחודשת של הקבה”א
24.4 הוחלט על שינוי ברוח 3 ההצעות לשינוי שהוצגו בפני הקבוץ
4.5 אושר תקנון העבודה (חוץ מסעיף ח’)
25.6 הוחלט להחזיר את נושא השינויים לצוות השינוי
10.7 הוחלט שדרוש רק רוב רגיל (מעל ל-50%) להחלטה על שינויים
15.10 הוחלט על הקמת “תמציות טבע-סולבר”
אושר התקנון
26.11 הוחלט שדרוש רק רוב רגיל (מעל ל-50%) להחלטה על שינויים

חזרה לכרוניקה

css.php