1978

1978

12.1 נפטרה שרה רוזנברג
15.1 שינוי בענין כרטיסי “אגד”: חברים יקנו באוטובוס ויקבלו את התמורה הכספית בקופת הבית
10.3 הארכיון עובר למעבדת המוסד (לשעבר)
גומרים להעביר את המחסן והכל-בו למקומם החדש (מחסן התבואות)
x.6 חיסול מטע השקדים
1.7 הוחלט שקבוצת כדור העף ומאמנה יהיו רק חברי חצור
9.9 הוחלט על בניית כיתה חדשה
3.10 הוחלט – בכל זאת – לשפץ
4.11 הוחלט לרכוש טרקטור גדול לשלחין

חזרה לכרוניקה

css.php