1965

1965

15.1 הגיע ל”אמן” מכונת הניצוץ
29.1 חנוכת ה”עזרה” החדשה: המועדון לחבר ותוספת שלחנות לחדה”א
26.2 הנחת אבן הפינה לקומונה החדשה
הוחלט להקים ארכיון
התווספו לנו 200 ד’ (“הפורח”)
פסח הושלמה מרכזיית הטלפונים (לאמהות) בבית התינוקות
17.4 התקבלו לחברות 27 חברי גרעין “אלה”
30.4 נרכש קומביין לתפ”א
21.5 הוחלט לממן נסיעות לחו”ל במסלולים מקבילים: לותיקים ולצעירים
25.6 קבלנו אישור – סוף סוף – להתקנת טלפון צבורי
x,7 קב’ “דגן” סיימה את המוסד
30.9 הוחלט לרכוש מאווררים לכל הקבוץ
5.10 בשלחין הונהגה שיטת גרירת קוי ההשקיה
18.11 נפטר יצחק חייטי בנכר
26.11 חנוכת חדר המלאכה במוסד

חזרה לכרוניקה

css.php