1951 – 1952

1951

26.1 הגיע הגרעין הבבלי
x.2 הפעלת הרדיו המרכזי
  בשנה זו מגדלים פשתן
23.3 גמר הטיח במגדל התחמיץ
גמר הטיח בבריכה הקטנה
6.4 התחלת רכוז חברת נער רביעית (“צברים”)
15.6 יציקת גג מחסן התבואות
20.7 פתיחת המחזור הראשון של האולפן
17.8 גמר הרכבת המכבסה ב”מחצבה”
14.9 התחלת ייצור מצמדים ב”אמון”
9.11 התחלת רכוז חמרי בנייה לחדר האוכל החדש

1952

10.2 גמר נטיעת חורשת האקליפטוסים
הופעל הביוב המרכזי
16.5 חתימת חוזה עם הקק”ל על קבלת הפרדסים הנטושים
ראשית גידול סלק סוכר (בעל)
הנוכת בית הכיתה הראשונה (“אילה”)
20.6 חפירת היסודות לחדר האוכל
4.7 חנוכת שיכון הותיקים הראשון
המצמדים הראשונים של “אמן” – לשוק
14.7 הנחת אבן הפינה לחדר האוכל
x.8 סכסוך קרקעות עם באר טוביה
15.8 חפירת היסודות למשק הילדים
הופעת מחלת x ברפת

חזרה לכרוניקה

css.php