1977

1977

1.1 כנס פעילי עליה ב’ (באניות אמריקאיות) אצלנו
8.1 הוחלט להנהיג הגשה עצמית גם בארוחת הצהריים
12.2 דיון והחלטות בענין סמים
26.2 הוחלט (מחדש) להוציא אוגדן להנצחת זכרם של נפטרי הקבוץ
10.6 נשכרה דירה בירושלים לנופשים
18.6 הוחלט להעסיק מאמן שכיר לקבוצת כדור העף
20.6 הוחלט במזכירות להוריד את צריף המועדון הישן
25.6 סוכם בשיחה להקים “ו’ קשישים” (ותיקים)
2.7 אושר ההמשך של נוהג ההצבעה החשאית
13.7 נפטר חנן זימון
27.8 הוחלט על השימוש ב”צ’קים” פנימיים במקום מזומן (בקבוץ)
5.9 סוכם על הליכה למו”מ מעשי עם “רבדים” לקראת שותפות ב”אמן”
10.9 הקבוץ מחייב עקרונית את השיטה של הקמת חדרי חולים
17.9 הוחלט לשפץ ולהרחיב את הכניסה המערבית של חדה”א
1.10 סוכם לצרף את תקציב הכל-בו לתקציב האישי
21.11 הוחלט במזכירות להפריד את הארכיון מהספריה
17.12 מוצע להתקשר עם עובדת סוציאלית שתבקר לפרקים מזומנים בקבוץ

חזרה לכרוניקה

css.php