1992

1992

9.2 הוחלט לאשר מינוי מנהל חיצוני ל-“אמן”
7.3 התקיים השידור הראשון של צילום וידיאו של שיחת הקבוץ
בהצבעה בקלפי הוחלט שההצבעות בקלפי יהיו חשאיות
דן אלעד נבחר לתפקיד מנהל “אמן”
13.3 ועדת צריכה הודיעה שמפסיקה לממן תיקוני רדיו
28.3 אושר ההסכם עם “סויה מיינץ”
11.4 התקבל הערעור על ביטול הסובסידיה לעישון
10.7 גמר השיפוצים אצל הוותיקים
31.8 מתכוננים לאיחוד הקומונות.
4.9 עומדת לקום אנדרטה לזכר קרובי חברינו שנספו בשואה; נוסף על כך מכינים אוגדן המשלים את האנדרטה.
16.10 (בקלפי) אושרה ההצעה שפיצוי עזיבה ישולמו לעוזב לפי מידת יכולתו של הקבוץ.
20.11 (בקלפי) אושר ליעקב בר רכב פרטי עד תום לימודיו והקבוץ ישא בהוצאות הביטוח
הופעת דף מידע מס’ 1
3.12 קיבלנו זכאויות להרחבת 30 דירות ללינה משפחתית. (מותנה באישור בנק הפועלים).
כל החלטות הקבוץ יהיו מעתה בהצבעה בקלפי
11.12 אושרה ההצעה על חתימה על עתון
13.12 החלב בשקיות עבר מהמטבח למרכולית.
26.12 הקבוץ מיפה את כחה של המועצה הכלכלית למשוך 1.6 מיליון ש”ח לכיסוי ההתחייבויות השוטפות בבנק הפועלים.

חזרה לכרוניקה

css.php