1955

1955

15.1 נטענו 10 ד’ זיתים
11.3 נגמר בנין הלול
18.3 חידוש ענף הבננות
אביב “חנוכת” שטח השלחין החדש (ה”שטח הגדול”)
11.6 איסוף תפ”א בידים בעזרת מסגרת
הוחלט לקבל את שיטת הותק של הקבה”א
17.6 מחלקים קומקומים לחדרים!!
24.6 מחלת x הוגדרה
15.7 יש טלפון בחצור
22.7 חברת “נבטים” יועדה להקים קבוץ חדש
26.8 הגיעו אלינו לתקופת הכשרה גרעין מארה”ב המיועד ל”נחשון”
30.9 חנוכת שיכון ותיקים חדש
7.10 הקמת ענף השלחין המאוחד (גן ירק/מספוא/גידולים תעשיה)
21.10 התחלת עבודת הניקוז בודי “אלה”
18.11 ארבה בשדותינו!!!!!!!!!
9.12 חפירת שוחות בטחון ליד בתי הילדים

חזרה לכרוניקה

css.php