1946 – 1947

1946

סוף דצמבר 1946 חנוכת צריף חדר האוכל על הגבעה
20.12 החל יצור הבלוקים לבנייה

1947

3.1 הנחת אבן הפינה לבנין המגורים הראשו
8.2 וכוח על מיקום הרפת (על התל)
8.3 חפירת “קלובצ’יק” עם שני תאים!
התחילה העבודה ב”שביט” (המפעל לאלקטרוניקה)
27.3 האיחוד עם קבוץ ג’ אמריקאי
4.4 על העברת הצריפונים מראשון (בעל התל)
2.5 גמר בניני המגורים הראשונים ואיכלוסם
16.5 התחלת העבודה על מגדל המים
7.6 הקמת המקלחת הצבורית ב”מחצבה”
21.6 בצוע שלב א’ של העברת הקבוץ מראשון לחצור
25.6  גמר היציקה של מגדל המים
14.8 נהרג בני רוזנברג
7.11 פתיחת חדר הקריאה על הגבעה – הקמת צריף הקומונה
1.12 חבור חצור לרשת החשמל הארצית

חזרה לכרוניקה

css.php