1963 – 1964

1963

8.3 חנוכת מועדון המוסד
15.3 נסיון מוצלח לגרירת קוי השקיה בפרסה
5.4 קבלת בני “חרמש” לחברות
x.6 הובא קומביין לתפ”א לנסיון
הפעלת השמרטף הראשון בבית התינוקות
((בשנה זו חוסל ענף הבננות))
24.6 חולקו פטיפונים לשכונות
5.7 חוסל ענף עגלים ב’ (“דובונים”)
2.8 הוחלט להתקשר עם מכון התערובת העומד לקום בדרום (“מתמור”)
26.8 הונחה אבל הפינה ל”אמן המתחדש”
30.8 השנה יהיו 6 כיתות במוסד!
8.11 התחלת בניית המקלט ליד הכיתות
6.12 חלקת “קלן” (בפרדס) עברה לידינו

1964

פסח התחלת נטיעת פרדס “אלה”
28.8 התחלת סלילת הכביש החדש
10.9 הקמת ענף ההודיים: התקבל המשלוח הראשון של אפרוחים
23.10 חנוכת הכביש החדש
x.10 ממשיכים בניקוז ואדי אלה

חזרה לכרוניקה

css.php