1973

1973

20.1 נפטרה רינה בר
17.2 הוחלט שרכב הפעילים יעמוד לרשות החברים גם בערב שבת ובשת
23.2 התחלת עידן האוטומציה ב”אמן”: הגיע והורכב ה”אקסטראקטור”
6.3 הוחלט לתבוע מחברים שאין להם אזרחות ישראלית – לקבל אותה / להבא יהיה זה אחד התנאים לקבלת חברים
7.3 נהרג עמרם אטקין
10.3 אושר “תקנון הקבוץ”
2.6 הוחלט על שנת נסיון להצבעה החשאית (בסעיפי חברים)
5.7 הוחלט להכניס תנורי נפט “מרכזיים” (עם ארובה) לבתי הילדים
6.7 התחלת בניית המועדון
6.10 מלחמת יום הכיפורים
מטוסו של ישי קצירי הופל בשטח מצרי – צנח-נפגע ונלקח לשבי
יואש סטרנין נעדר באיזור התעלה (בראשית ינואר הודיעו רשמית שנפל ב-7.10)
אביעד נתני (בגולן) נפצע קשה
נפצעו גם: ישי צור – אלכס שביט – אלכס רושנסקי – עמרי רמות
9.10 גלעד זהר נפל בגולן ונקבר שם זמנית
8.11 גלעד זהר נקבר בחצור
16.11 ישי קצירי חזר מהשבי המצרי
27.12 סוכם שעובדי הלול “יאמצו” את הענף ב”הראל” לתקופה מסויימת

חזרה לכרוניקה

css.php