1987

1987

14.2 הוחלט לרכוש את המפעל תרכיז חלבון באשדוד – “סולבר
13.3 קבוצת סטודנטים מירושלים עובדת 3 שבועות בקטיף
הוחל בשיפוץ המפעל באשדוד
15.5 בקב’ “ברק” (אשלים) התחילו בנוהג חדש: משימות בר מצוה
30.5 סוכם סופית בשיחה להמשיך בבניה קונבנציונלית ולא לנסות בתי עץ
2.6 בפעם הראשונה שגדלנו אפונה לשימורים היה יבול של 780 ק”ג לד’
בחיטה (שלחין) היו היבולים של 600 – 800 ק”ג לד’
עומדים לבצע את השלב הראשון בנטיעות (34 ד’)
התקיימה הצגת סיום מפעלי הבר מצוה של “ברק” (אשלים)
13.6 הוחלט לעקור את כל פרדס “אלה”
16.6 הגיעו ארצה שמעון שנירמן ומשפחתו
20.6 הוחלט להצטרף ל-“תכן-הנפקות”
26.6 מש’ שנירמן בקרה בקבוץ לסוף שבוע
14.7 נפטר רוני בר
17.7 ביקור הותיקים אצל הנשיא
ביקור בחצור של משתתפי כינוס המתנדבים האמריקאים בעליה ב’
קבוצת נערים מפורט ושינגטון שוהים בקיבוץ שבועיים (זו שנה שלישית)
18.7 השיחה אשרה הקמת “מאגר מידע”
21.8 בגידול החומצה המחודשת אצלנו היה יבול של 350 ק”ג לד’
נכרתו כבר 150 ד’ בפרדס “אלה”
5.9 דיון בשיחה על נסיעת רכז השיווק של אמן לדרא”פ. לאחר ויכוח ממושך הוחלט לאשר את הנסיעה
הוחלט לחדש את הגיוסים ל-“אמן”
10.10 צוות צלמי טלויזיה (כבלים) מארה”ב צילם בשיחת הקבוץ
אושרה השתתפות הקבוץ בהנפקה השלישית של הקבה”א
7.11 משהו חדש באולפן: שני מחזורים של שלושה חודשים במקום אחד של ששה
27.11 בוצע כבר חלק ניכר מהעבודות הקשורות לתכנית הביוב
הועמדה לרשות החברים דירה נוספת בת”א (דירת הורי עליזה)
18.12 השיחה אשרה העסקת 3 שכירים נוספים ב-“אמן”

חזרה לכרוניקה

css.php