1991

1991

4.1 מועצות המנהלים בראשות יו”ר “חיצוניים” התחילו לפעול. ב-“אמן” חגי וב-“סולבר” זמי מר.
9.1 חלוקת “מזון חירום”
10.1 תרגיל ירידה למקלטים
13.1 חלוקת ערכות אב”כ
14.1 הילדים עוברים ללינה משפחתית.
1.2 מגיעים גם אלינו “פליטי” ת”א (לחדרי הספורטאים).
2.2 אושר בשיחה התקנון המגדיר ומסדיר את התנאים שבהם יכול לעסוק ב…?
16.2 הוחלט עקרונית שעוברים עכשיו ללינה משפחתית.
23.2 הוחלט בשיחה להשאיר את בית הספר היסודי בבית.
1.3 הסתיים מחזור 61 של האולפן (בעיקר עולים צעירים מבריה”מ)
9.3 אושרה בקשת “סולבר” להעסיק טכנאי מזון שכיר.
23.3 הוחלט על חטיבת ביניים ב-“צפית”.
29.3 מתקינים תחנת דלק ממוחשבת, שתאפשר לנו לבצע את רוב התדלוק בבית.
13.4 הוחלט שתורנויות בשירותים יהיה רק לחודש.
אושר תקנון חופשים.
20.4 הוחלט שממשיכים בהספקה מזגנים וטלויזיות. ו’ הצריכה רואה בחיוב חברים שרכשו הנ”ל מכספם.
בוטלה ההחלטה שאין מעסיקים מנהלים שכירים במפעלים.
27.4 הוחלט שהאחד במאי יהיה יום עבודה רגיל
11.5 אושר תקנון הלינה המשפחתית.
1.6 הוחלט לא לקיים משאל בענין “תרומה/תמורה”.
22.6 אושרו שיפוצים (סגירת מרפסת) לוותיקים.
13.7 הוחלט על הקמת ה-“חטיבה הקהילתית”.
9.8 נזקים בחלקות האבטיחים בגלל וירוס.
17.9 פתיחת בית הספר היסודי חצור-רבדים: 78 ילדים מחצור, 35 מרבדים
x.9 טיול הח”ץ (שמומן על ידי גיוסים) לטורקיה.
4.10 נפטר דניאל דביר (דויטש)
15.11 התחילו בעבודות העפר לבנייה התקציבית
המגורונים (7) מוכנים – למעט מערכת החשמל. (5 בשטח המוסד, 2 ליד
בו’ המשק הוחלט על הקמת מאגר קולחים של 650,000 מ”ק בשיתוף המועצה האזורית. תחילת הבצוע – 7.92
מתחנכים אצלנו 19 ילדים בגיל הרך שהוריהם אינם חברי חצור
16.11 אושר תקנון האירוח
7.12 הוחלט להקים קרן לגיוס כספים לבניה ללינה המשפחתית
9.12 4 משפחות מ-“בית ראשון במולדת” סיימו 2 תקופות של חצי שנה אצלנו. 3 מהן עוברות למעמד של קליטה (אורחות)
26.12 נפטרה אלישבע שוורץ
הוחלט על מעבר למנייה מתח גבה/ כמוכן על בית אימון להודונים.

חזרה לכרוניקה

css.php