1986

1986

3.1 פסטיבל הזמר החצורי מס’ 4
7.2 שנה למחשב שמשרת גם את “אמן” וגם את מוסדות הקבוץ
1.3 השיחה אשרה התקשרות עם הקהילה היהודית (רפורמית) בפורט ושינגטון
6.3 במזכירות הוחלט להמשיך במסורת שלנו לחוג את האחד במאי כשבתון מחייב – אך לדאוג לכך שיהיה גם תכן רעיוני לחג
8.3 הוחלט להשלים – להת עתה – רק את הקומה העליונה של מרכז הבריאות
הוחלט שאין טיולים לחו”ל רק בקורים משפחתיים (הורים או בנים)
14.3 הוחלט על אימוץ אסיר ציון שמעון שנירמן ע”י הקבוץ
28.3 “רוית” השתתפה בתערוכה החקלאית בקהיר
5.4 אושר אירוח משלחת של מנהיגים שחורים מדרום אפריקה
11.4 יש כבר מספרים אישיים לטלפונים – בינתים נמשכת התורנות 15:00 – 21:00
23.4 חנכה רשמית של “שכונת הגויאבות”
26.4 נגנבה מכונית מתוך חצור הקבוץ
7.6 הוחלט להנהיג שמירה בכיתות כל הלילה – במסגרת תורנויות ה-“רמזור”
26.6 בו’ משק הוחלט להנהיג שימוש בכרטיסי “בנקט”
11.7 40 שנה לבואה של הפלוגה הראשונה לחצור
הגיעה קבוצת נערים מפורט ושינגטון לשהות של שבועיים בקבוץ
26.7 הוחלט להקים ועדת-גג שתרכז את כל הפניות לטיפול נפשי
הוחלט – עקרונית – על הקמת מזנון ליד “בילו”
13.8 נפטרה לאה צימרמן
22.8 התקבלה הצעת ו’ משק לקבל לטווח ארוך את השינויים המוצעים בפרדס אך לא לבצע עקירות ב-“אלה” כל עוד שהיא מכניסה
הושלמה היכתה החדשה (תאוכלס ע”י קב’ “כוכב” – כיתה א’)
30.8 יום הילד – האירוע הראשון של שנת היובל 40/50
6.9 אושר פרויקט של גידול “פונים” במסגרת משק הילדים
אושר פרויקט של בניית נולים במסגרת הנגריה
29.9 נפטר ז’קו פרחי
4.10 רה”ש: חג הקבוץ – הוצגה ההצגה “חלומות”
40 שנה לעליה הרשמית על הקרקע בחצור (א’ דסוכות)
17.10 “אמן” השתתף בתערוכת “אגרוטק”
החלטנו לאמץ את הסירובניק שמעון שנירמן ומשפחתו
28.10 עומדים לחתום על חוזה חכירה עם מינהל מקרקעי ישראל (ל-98 שנים) על משבצת הקבע שלנו (4812.5 ד’)
31.10 הוחלט שתורנות הטלפון תהיה רק מ-15:00 ועד 17:30. (אח”כ עד 22:00 ע”י השומר האזרחי, אח”כ – כרגיל – בבית התינוקות)
הוחלט לנטוע 25 ד’ פומלית בשטח א’
8.11 הודעה על כך שלהבא תתחיל השנה התקציבית בראשון לינואר
15.11 הוחלט להעביר את קופת הבית מהספריה לאחד החדרים בשיכון הקרוב
6.12 אושרה קניית 10 מכשירי טלויזיה צבעונית
אושרה התקשרות “חצור לטף” (לחצי שנה) עם חברת “ביקוש”
26.12 מוני בונה נולי אריגה למכירה

חזרה לכרוניקה

css.php