1972

1972

4.1 הוחלט לנטוע שקדים ואשכוליות ב”בילו”
12.2 התקבל ערעור ו’ משק על שיפוץ שיכון הותיקים
26.2 הוחלט לערוך נסיון בהצבעה חשאית
18.3 הוחלט לערוך חילופים במקומות המוסד והאולפן (המוסד = ליד הלול)
פסח חג ה-35 לקבוץ א”י ג’
16.5 סוכם בפעם השלישית על מיקום 28 יחידות הדיור
20.5 הוחלט שמשפחתו של בן/בת המתחתן/ת רשאית להביא לקבוץ רב לעריכת הטכס
30.5 הוחלט למסור למתפרה את הבנין הראשון בשטח המוסד (אולפן)
3.6 הוחלט להוציא אגדן “יזכור” אך להמשיך בהוצאת חוברות זכרון במתכונת צנועה
23.6 ניטעו 10 ד’ אשכוליות
7.7 שוהים אצלנו קבוצה של 13 סטודנטים אמריקאים (קבוצת גרי וג’יי)
8.7 הוחלט שכל בן/בת רשאי/ת לפנות לשנת חופש לאחר שהות של שנה בבית
19.8 חלוקת ריהוט: הוחלט לקבל את שיטת “הפחת השנתית הכללית”
25.8 שריפה ב”אמן”
15.9 נקנו שתי סירות מפרש קטנות
12.10 מבצע חיסול צריפים (כולל צריפים שודיים)
חנוכת בית החשמל החדש
24.10 הוחלט על התחלת ביצוע בניית המועדון
3.11 ו’ משק ממליצה לנטוע פקאנים במקום שקדים ואשכוליות
17.11 קופת הבית עברה לצריף התרבות
2.12 הוחלט להנהיג הגשה עצמית גם בארוחת ערב
29.12 מפגש אחרון במועדון לחבר ב”עזרה”

חזרה לכרוניקה

css.php