1974

1974

8.3 חנוכת בית התינוקות הישן/המשופץ – כפעוטון
22.3 ניטעו 100 ד’ נוספים של פקאן ב”בילו”
בלול: מפסיקים לגדל הודיים בחורשת “אמן” ועוברים לחממה ריקה
בית אימון חדש הולך ונבנה
10.5 הוחלט לעקור 50 ד’ פרדס ט’ (כרם)
26.5 הוחלט לחסל את ענף הורדים
7.6 בשיחה סוכם שהקבוץ איננו מחייב איזרוח “גשור”
21.6 הוחלט שיש להרחיב את חדה”א ע”י הוספת אגף
12.7 סוכם לשלוח כל שבוע שני חברים לעזרת קבוץ “שניר”
17.8 סוכם כי רואים בחיוב את ההצעה לאמץ את קבוץ “סמר” (העומד לקום)
התחילו לאכלס את הבתים ב”שיכון ה-28″
16.9 הוחלט להכין תכנית לבניית אולם הספורט
21.9 הוחלט שיום הכיפורים יהיה יום שבתון
15.11 חנוכת שיכון ה-28
28.12 הוחלט לבנות אגף נוסף לחדה”א – להרחיב את המטבח ולשנות את החזית של הקיר הצפוני

חזרה לכרוניקה

css.php