1981 – 1982

1981

ט”ו בשבט נטיעה סמלית בלבד בבית ונסיעה לנטיעות ב”כרמים”
28.2 אושרה בניית 12 דירות נוספות
6.3 הופעל ה”רמזור” לראשונה
14.3 12 הדירות: 4 בהמשך הבנייה הקודמת ו-8 – ב”גן יעקב”
25.4 אחרי דיונים רבים אושרה השתתפותם של 4 בנים בקורס יוגה
30.4 נפטרה שרה אטקין
16.5 תחילת חפירת “מאגר בית”
17.7 ניתן “אור יורק” ליוזמי ה”מדרשה” – לבירור הצד המעשי
18.7 הוחלט לקיים את “חג הקבוץ” בראש השנה
19.7 נשלח מברק מהקבוץ לרה”מ (בגין) נגד הכוונה להפציץ בלבנון
31.7 פירוק אחרון הצריפים בשטח ה”מחצבה”
22.9 נפטר אריה לבנה
1.11 פתיחת עונת המדרשה הראשונה
2.11 נפטר בנימין שמידט
5.11 מחזור ראשון של מטיילים – למצרים
11.11 נפטרה טובה שומרון (בטיול למצרים)
13.11 הותקנו מזגנים בחדרי הותיקים
x.11 חובר קו החשמל למאגר הבית והוא מוכן לקלוט מי ודיות וביוב גן יבנה
18.12 גמרו את משטחי הגרנוליט ליד חדר האוכל
התקבל סיכום בענין העזרה להורים של בנים עוזבים
הוחלט לקנות מיניבוס
27.12 שיפוצים בגן “ניצנים”: תוספת של חדר ושירותים

1982

5.6 הקבוץ החליט לקבל על עצמו אומנות של גרעין תנועתי (“שלוה”)
חפירות בחצר להכנת “תשתית” – לקראת הכנסת טלפונים לחדרים
x.6 === מלחמת לבנון ===
23.6 נפל יעקב גל
21.8 הוחלט לאפשר הארכת זמן שהות התינוק בחדר ההורים עד 3 חודשים
27.11 הוחלט להצטרף לקרנות נאמנות

חזרה לכרוניקה

css.php