1959 – 1960

1959

16.1 הקמת “רוית” (שווק משותף של 3 קיבוצים)
10.4 השימוש הראשון של קיטור במטבח
19.6 חנוכת בריכת השחיה
“שיבולים” ו”דגן” עברים למוסד החדש
13.7 פירוק צריף הספריה (ליד הבריכה)
21.8 הוחלט לחסל את רפת החלב
18.9 קטיף ראשון של כותנה (60 ד’ ובידיים)
15.10 חנוכה חגיגית של המוסד והנחת אבן הפינה למעבדה
(((מחלת הפה והטלפים בחצור)))
((1960/1961 – שנת בצורת))

1960

20.1 “חנוכת” העגלה החמה בחדר האוכל
22.1 התחלת יציקת אסם
12.2 חיסול סופי של רפת החלב
13.5 הופקעו 300 ד’ מאדמותינו
5.8 הוחלט לחסל את הרדיו המרכזי
30.9 הוזמנה המכונה הראשונה (אצלנו) לשטיפת כלים
4.11 חנוכת מעבדת המוסד
25.11 הונהגה שיטת הניקוד בחלוקת ריהוט
30.12 חלוקת מקלטי רדיו

חזרה לכרוניקה

css.php