1968

1968

5.1. התחלנו לנטוע את הורדים
19.1 הוחלט לקבל קבוצת מתנדבים ראשונה (משוייץ – 13-15 איש)
16.2 נטיעות ט”ו בשבט התקיימו השנה בשדה יואב
ה”בריכה הקטנה” “יושרה”
8.3 התקבלו לחברות עשרה מבני “דגן”
חוסלה להקת פטימים שניה בגלל מחלת הניוקסל
נטענו 10 ד’ זיתים ליד המחנה
9.3 הוחלט בשיחה: בעד המערך: 68, נגד: 26
19.4 הוחלט על קיום שמירה אזרחית מ-7-10 בערב ושני שומרי בטחון לחצי לילה
10.5 הסתיימה רכישת חוות “בילו” (600 ד’) שקבילנו תמורת קרקעות שהופקעו על ידי משרד הבטחון
24.5 גליון ה-1000 של “על התל”
בני “סלע” סיימו את המוסד
12.6 חברת הנער סיימה שהותה אצלנו (פוזרה בין חברות אחרות)
20.7 הוחלט לעקור את מטע המשמש ב”בילו” ולהשאיר את השקדים
2.8 הגיעו ראשוני גרעין “מיצר” (מיועד לשדה יואב)
x.11 אמן קיבל מעמד של מפעל “מאושר”
29.11 התחילו שיפוצים ובניה במשק הילדים
6.12 הוחלט שיום העבודה אצלנו יהיה 8 שעות
20.12 עוברים לבית התינוקות החדש (המחודש)

חזרה לכרוניקה

css.php