1935 – 1946

כרוניקה קצרה של קבוץ א”י ג’ עד העליה על הקרקע בחצור

1935 – 1946

פסח 1935 הקמת הקומונה בתל אביב
1936-7 הכשרה (גרעין) במשמר העמק
11.4.1937 יסוד קבוץ א”י ג’ בראשון לציון
15.11.1938 יציאת הפלוגה הראשונה לבית גן
7.11.42 קבלת “דין התנועה” להתישב בנגב
12.5.43 יציאת הקבוצה הראשונה של 13 לנגב (“גבולות”)
5.1944 חיסול סופי של הפלוגה בבית גן
11.1945 בואן של ה”סנוניות” הראשונות של קבוץ עליה ג’ מצפון אמריקה
11.7.1946 יציאת הפלוגה הראשונה לעבודה ביסור (חצור)
2.8.46 החלפת א”י ג’ ב”גבולות” ע”י חברים מ”נירים”
4.10.46 (א’ דסוכות) העליה הרשמית על הקרקע בחצור

חזרה לכרוניקה

css.php