1984

1984

11.2 הוחלט להתחיל בבנייה באיזור ה”גויאבות”
13.2 נפטר זאב’לה כהן
25.2 התקבלה החלטה עקרונית בענין שיפוץ שיכוני הותיקים
3.3 הוחלט לאשר יבוא של שתי מערכות “קו-נוע” לנסיון
6.4 הגיעו אלינו קבוצה של צעירים צפרתיים-קטלוניים – ישהו אצלנו כחודש
3.5 הפטרה אלה הררי
7.5 נסתיימה ההעברה מוסד/אולפן
19.5 בענין עישון: הוחלט להרחיב את המושג “מקום ציבורי” לכלול גם את בתי הילדים וכל מקום בו נמצאים לא-מעשנים
25.5 בו’ משק הוחלט לעקור את פרדס כהן
29.5 מסיבת סיום י”ב של “אלונים”
1.6 אמן” השתתף בתערוכת “ישראטק” 84′
בנות “שלוה” מתגייסות
8.6 קבוצת כדור העף שלנו עלתה לליגה הלאומית
13.7 ה-“קו-נוע” הראשון שלנו פועל כבר בשטח “הפורח”
10.8 בנות “שלוה” שבו אלינו לתקופת “של”ת”
18.8 הוחלט שלא נוסעים עם ילדים לחו”ל – חוץ ממקרים מיוחדים (אין תקציב לזה)
הפריזר החדש חונך במטבח
25.8 הוחלט לייבא עוד 3 קו-נועים באביב 85′
28.8 שריפה גדולה בבית היציקה – הנזקים גדולים למדי
8.9 השיחה החליטה למסור למרכז מפ”ם: “אם מפלגת העבודה תאשר הקמת ממשלת אחדות לאומית – על מפ”ם לפרק את המערך”
14.9 התרכזה אצלנו חברת נער חדשה (“כפיר”)
13.10 החלטות שונות על קיצוצים/קימוצים/הקפאות – לאור המצב הכלכלי הקשה
10.11 בדיון על “צפית” (לקראת מועצת צפית) סוכם בעד השארת כיתה ז’ בבית במסגרת חברת הילדים – וכיתה ח’ בצפית ככיתת יום
23.11 הופיעה חוברת נוהלי צריכה בחצור
30.11 במועצת צפית הוחלט: ז’-בבית, ח’-במוסד
1.12 בדיון על ה-“לינה” הצביעו: 105-לינה משותפת, 30 – לינה משפחתית
7.12 האוטו של המועצה האיזורית התחיל לאסוף את האשפה שלנו

חזרה לכרוניקה

css.php