1980

1980

21.1 הוחלט שקבוצות מגרמניה יתארחו בקבוץ רק ע”פ החלטת שחה (ברוב רגיל)
23.2 הוחלט לקיים רונדו של ה”סדנא לשיח”
29.2 הושלמו הסידורים בכיתה החדשה
30.4 נפטרה רבקה גילת
7.6 הוחלט נגד השותפות עם רבדים
27.7 הערעור על ההחלטה הנ”ל התקבל – ז.א. – אושרה השותפות
שני הגנים המעורבים התחילו לפעול
24.9 השיחה אשרה בניית “מאגר בית”
29.11 סוכם לשכן את התזמורת במקלט הספריה במקום הגלריה
5.12 העובד הסוציאלי התחיל לפעול אצלנו
13.12 סוכם שהקבוץ יעזור ל”הראל” בהתאם לצרכים שייראו לו כתובעים עזרה
נכנסו לתקפם שינויים במערך שמירת בטחון/ילדים
27.12 אושרה ההשקעה במטע אפרסמון

חזרה לכרוניקה

css.php