1994

1994

21.1 אושר הנוהל של קבלת חברים: דיון בשיחה ללא שידור וידיאו והצבעה בשיחה
ההצבעה בהצעה לשינוי המבנה הרגוני-חברתי – התקבלה הצעת הצוות עם תיקונים. החטיבה הרביעית תיקרא “החטיבה החברתית”.
11.2 אושר מינויו של מלווה כלכלי חיצוני צמוד.
אושר המהלך לפירוק השותפות עם רבדים
אושרה הצעת המזכירות לטיפול בבעיות עבודה.
11.3 בענין בחירת המזכירות החדשה: יש לבחור צוות שלם שבו יש הצועת יחיד מוסכמות, ואלה ייבחרו בבחירה אישית כל אחד לחוד ברוב של 60% מכלל המצביעים.
15.4 אושר תקנון ההשתלמות לשנת תשנ”ה.
המזכירות החדשה התחילה לפעול.
23.5 בפגישת המזכירים עם קבוצת “על הדשא” סוכם שהמזכירות תיכנס לתמונה רק בשלב מאוחר של הדיונים.
26.5 קם גן שעשועים חדש באיזור הגנים (במקום המגלשה שפורקה) במימון תרומות של משפחת סטארק וחבריה.
9.6 (מזכירות) הוחלט שבנין “במבי” ישמש כמועדונית לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הבית של “דרור” ישמש זמנית (לכשנתיים) כדירה מוגנת.
10.6 הצגת “הקמצן” בוצעה על ידי להקת חצור, בבימויה של ג’ני, באולם הספורט.
12.6 נפתחה הכל-בו/מרכולית המאוחדים.
30.6 דוד הקיטור החדש כבר עומד על כנו.
חוסלה התקליטיה.
21.7 איחוד חנות יד-ראשונה של הקומונה עם החנות של חצור לטף.
במב”ח ראשון בחצור. הוא עוד בחממה.
ישיבת המזכירות עם משלחת מהקבה”א.
פורסמה תכנית המזכירות והאגפים לחודשים יולי-דצמבר.
22.7 הקבוץ אישר עקרונית יזמות עסקית בענפי הקהילה. במידה ותהיה מזה השלכה על חיי האוכלוסיה בכללה – הנושא תידון ותוכרע בשיחה.
29.7 בפגישת המזכירות עם נציגי “על הדשא” סוכם שמביאים לדיון בשיחה את הנושא: האם קבוץ מעוניין להכנס לבדיקת ההצעות והרעיונות לשינוי שהועלו בעת האחרונה?
הופיעה הדו”ח של האגף לחינוך.
הסתיימה קיטנה (מסחרית) בת 3 שבועות.
1.8 נפטר משה מנדיל
4.8 נגנב רכב הפיג’ו של הקיטור
5.8 בדיון על עתיד האולפן סוכם שיש להמשיך במתכונת הנוכחית. המזכירות אישרה סיכום זה.
12.8 המזכירות רואה בחיוב היזמות של הפאב והקונדיטוריה.
הקבוץ הסמיך את המזכירות להקים צוות אד-הוק שמתפקידו לרכז את ההצעות לשינוי, לתאם ביניהן ולהגיש אותן לדיון בשיחה.
הקבוץ אישור יזמות במועדון לחבר.
18.8 דוד הקיטור החדש התחיל סוף-סוף לפעול.
1.9 בבית היציקה עובדים 2 במבח”ים.
הסנדלריה עברה לצריף שליד הקומונה.
פעם בשבועיים מתקיימים (בתשלום) ריקודי שנות ה-60 על מרפסת מועדון.
נפטרה רחל בכר
2.9 במזכירות התקיים דיון בנושא: יחסי מפעל-קהילה.
אושרה יזמות הפאב-דיסקוטק.
14.9 דו”ח במזכירות על האגף לחברה.
8.10 קיבלנו מענק ממפעל הפיס לבניית מרפאת שינויים חדשה.
20.10 נפתח המכון הפסיכולוגי לציבור הרחב.
18.11 הוחלט להצטרף להסדר המשלים.
30.12 הוחלט על החזקת רכב פרטי בכפוף לנוהג ונוהל, שיאושר בשיחה.

חזרה לכרוניקה

css.php