מתי זה קרה?

הכרוניקה שמופיעה כאן נלקח מסקירה שערך בני קלברש, מתחילת הקיבוץ ועד שנת 1984.

בני עבר על גליונות “על התל” ודלה את האירועים שנראו לו משמעותיים של אותן השנים.

1935 – 1946
1946 – 1947
1948
1949 – 1950
1951 – 1952
1953 – 1954
1955
1956
1957 – 1958
1959 – 1960
1961 – 1962
1963 – 1964
1965
1966
1967
1968
1969 – 1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981 – 1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

 

css.php