1997

1997

31.1 אישרור החלטת השיחה בדבר מינוי מבקר פנים חיצוני
1.2 אושרה הצעה לקנון גיוסים בתמורה
x.2 חטיפת אורי בן בשט
26.1 הוחלט על התקשרות עם מכללת אחוה בקשר ללינת סטודנטים אצלנו 
x.2-x.3 גניבות!!
11.7 הוחלט לסגור את בתי הילדים יום ששי אחה”צ
20.7 אושרה הצעה עקרונית לשינוי מסלול צעירים
1.8 קבוצת “גפן” מסיימת את המוסד
5.8 הוחלט להרחיב את בית ההחלמה
17.8 אושר קליטת אולפן למחזור אחד
29.8 אושרה קניית מפעל שמן ושיווק מוצרי סויה בשוק הבריאות
5.9 אישור המשך קיום קבוצת כדור העף חצור-באר טוביה
18.12 אושרו ההחלטות בענין משכורות ופנסיה בגין עבודה בחוץ

חזרה לכרוניקה

css.php