בונים חברה

בונים חברה כלפי פנים, ומשפיעים כלפי חוץ

מאז הקמתו הקיבוץ שאף לבנות חברה צודקת – גם ליצור שוויון בין החברים, וגם להפיץ את הערכים של אחוות עמים בחברה הסובבת.

הפעילות הזאת באה לביטוי במגוון תחומים.

שיחת קיבוץ וועדות זהות פוליטית חוגי חשיבה
css.php