החיים בראשון לציון

משום מה, על אף העובדה שבזמן השהות בראשון לציון נולדו 70 ילדים, אין צילומים שבהם רואים ילדים.

ארוחה בראשון

היתה דאגה לאסתטיות.

בתיה רמות ו-אלנה בארי עוסקות בגינון בראשון.


פרומה קרני מטליאה גרבים (קומונה א’)

לא היו מקורות פרנסה רבים, והיה צורך למצוא עבודות מגוונות.


מורדו לוי מתקין כסאות באולם בחולון

הקיבוץ בראשון היה מעורה היטב בפעילות פוליטית בעיר.

(גם) על המשמר

בשנים הראשונות חיי קיבוץ דרשה מאמץ פיסי גדול. והיא לא מעט תפקידים נוספים – שמירה, למשל. אבל תוך כדי העבודה והשמירה היתה גם תמיד שאיפה לרוח.

יכול להיות שהקריאה בשעת השמירה מורידה מהערנות, אבל אי אפשר לא לרצות לקרוא כל הזמן!

בני
בני רוזנברג קורא ספר בשעת שמירה – בקיבוץ בראשון לציון

בתוך העיר

כאשר הגרעינים המייסדים עוד ממתינים לקבלת פיסת קרקע, ותוך כדי הנסיון בגבולות, הקיבוץ התמקדם בראשון לציון.


בצילום: חדר הקריאה של הקיבוץ בראשון לציון